Nyheter

 • LITEN og STOR: Snøleik i positive fellesskap

  Barnehagedagen 2023 - "LITEN og STOR" Kva er verdien av å ha fleire tilsette i barnehagane? Born jublar når snøen kjem, sjølv om det er midten av mars og mange vaksne venter utålmodig på våren…

  17.03.2023 15.40
 • LITEN og STOR: Motivere, veilede og dele glede

  Barnehagedagen 2023 - "LITEN og STOR" Kva er verdien av å ha fleire tilsette i barnehagane? I barnehagen skal borna oppleve eit stimulerande miljø som støttar opp om deira lyst til å leike, utforske, lære og meistre.

  17.03.2023 15.31
 • LITEN og STOR: Omsorg og empati

  Barnehagedagen 2023 - "LITEN og STOR" Kva er verdien av å ha fleire tilsette i barnehagen? Ein kompetent vaksen legg til rette for at borna får både vise og motta omsorg i barnehage- kvardagen. Dette bygger gode opplevingar i fellesskap, samt empati i praksis.

  17.03.2023 13.08
 • Barnehagedagen 2023

  Barnehagedagen 2023 er her!! Dagen blir arrangert 14. mars og vert markert over heile landet for å synleggjere kva barn erfarer og opplever i barnehagen. ÅRETS TEMA: Kva er verdien av å ha fleire tilsette i barnehagen...? SLAGORDET ER: «Liten og stor».

  17.03.2023 12.49
 • Se flere aktuelle saker i arkivet...

Søke barnehageplass

Vi har samordna opptak med Skodje kommune. Det betyr at du søker om barnehageplass på kommunen sin søknadsportal uavhengig av kva for ein barnehage du ønskjer plass i. Søknadsfristen er 1. mars. Søke om plass kan du gjere her: https://alesund.ist-asp.com