BARNEHAGERUTE 2024/2025

Alle barnehagar har 5 planleggings-/studiedagar pr. barnehageår.

Desse dagane er barnehagen stengt. 

Oversikt over datoar finn du her:
Barnehagerute 2024/2025