TRADISJONAR OG VIKTIGE DATOAR GJENNOM ÅRET

I Plassebakken Barnehage SA har vi nokre tradisjonar og aktivitetar vi tar godt vare på.

Dei fleste av desse er fellesaktivitetar for alle avdelingane og mange av dei involverar også foreldre. Dette gjer vi fordi det er viktig for oss å framheve det at vi er ein barnehage som er saman om mykje. Foreldre er involvert i ulik grad i desse aktivitetane fordi vi ønskjer å lage ein god barnehage for barn saman med foreldre.

Her er oversikt over datoane for barnehageåret 2023/2024

 Og samme oversikta i PDF :)