Vedtekter

Vedtektene våre er to - delt. Ein del viser vedtektene knytt til Lov om samvirke og ein del viser vedtektene knytt til Lov om barnehagar.

Vedtekter knytt til Lov om samvirke:
Vedtekter del 1

 

 

Vedtekter knytt til Lov om barnehagar:
Vedtekter del 2