FRÅ BARNEHAGE TIL SKULE - PLAN FOR SAMARBEID

I Skodje har vi utarbeidd rutiner for samarbeid mellom barnehage og skule det siste året før barna skal starte på skulen.

Her finn du den overordna generelle planen.

 

I tillegg til denne vil foreldre til førskulebarn få planen med oversikt over datoar/aktivitetar som gjeld oss så snart vi har fått fastsett denne i samarbeid med aktuelle skular.