JOBBE I PLASSEBAKKEN BARNEHAGE?

Vi har behov for vikarar frå 1. mai.

Kunne du tenke deg arbeid i ein barnehage som ligg fantastisk til for gode naturopplevingar? Vi har ei kompetent og stabil personalgruppe, ei engasjert foreldregruppe og ei flott samling med barn. Ta kontakt for meir info eller send ein søknad og CV til: sbn@plassebakken.no