UTEVEKER FOR SMÅ OG STORE

Plassebakken Barnehage SA er ein barnehage med naturprofil. I september understrekar vi det med å ha uteveker for alle avdelingar.

Alle avdelingar har ei veke i løpet av september der dei fleste aktivitetar foregår utandørs i aukande grad frå dei yngste til dei eldste barna. Alle grupper er inndelt etter alder, og på den måten klarer vi å tilpasse opplegget på ein god måte for alle. 

Avdelingane forsøker desse vekene å vise kor viktig der er å gjere seg nytte av dei flotte uteområda vi har i Skodje - og vi tar også eit par turar til nabokommunen Ørskog sine fjell og fjører. 

Les gjerne meir om barnehagen og vår naturprofil. Vi er stolte av barnehagen og tilbodet barna får.

Her er eit utvalg bilder frå Nordigard og Utigard si uteveke med oppmøte og base i Murvika. Avdelinga har tatt sine turar med utgangspunkt frå Murvika.

Slik kan det sjå ut når tidlegvakta har fyrt opp bålet, nyt soloppgangen og ventar på at første barn ankjem Murvika.

Dagen gryr ....

Tidleg formiddag i Murvika.

Rik forekomst av tare :-)

Mykje spanande under lauvtaket

I lysløypa - på veg mot Hakkebakkeskogen

I Hakkebakkeskogen.