SIRKUS CIRKØR I BARNEHAGEN

Vi har hatt besøk av Sirkus Cirkør. To omreisande sirkuspedagogar lærte oss nokre triks og kjekke aktivitetar.

Kanskje kan noko av det barna fekk prøve inspirere til underhaldningsinnslaga på årets sommarfest? Dei eldste barna i barnehagen underheld med noko kvart år, og at det blir ein og annan akrobatisk øvelse skal ein ikkje sjå vekk frå.