TRIPP-TRAPP STOLAR TIL SALGS - KUN TO SVARTE IGJEN!

Vi byttar ut stolar, og sel våre gamle til kr. 100 pr. stol.

Har du bruk for ein ekstra tripp-trapp stol? Treng å pussast opp.

Kun to svarte stolar igjen, så ver rask om du vil ha ein eller to stolar. 

Send e-post til sbn@plassebakken.no eller ring 47 48 13 98 dersom du er interessert.