Plassebakken Barnehage SA i ny visuell drakt

Vi har fått ny heimeside og ny logo.

Vår nye venn (logoen som ikkje har fått namn enda) har ei sterk personlegheit, og vil følgje oss i mange ulike samanhengar. Vi håper de tar godt i mot både han og den nye heimesida vår. 

På heimesida finn de generell informasjon om barnehagen. Foreldre ved barnehagen vil også få tilgang til informasjonskanalen "Tavla". Her kan foreldre finne dagsrapportar, bilder, vekeplanar eller anna informasjon.