Karneval i barnehagen

Fredag 5. februar var det karneval i barnehagen.