FREDAG 16. FEBRUAR ER DET BESØKSDAG FOR NYE SØKARAR

Treng du barnehageplass frå august? Då er du velkommen innom for å tilbringe eit par timar i lag med oss fredag 16. februar mellom kl. 10 og 12.

Vi tilbyr barnet ditt bl.a.:

• Eit flott barnehagebygg med nyrenoverte avdelingar

• Småbarnsavdelingar med små grupper

• Eit trygt og oversiktleg leikemiljø inne og ute

 

• Tilvenning med fokus på emosjonell tilknytning

• Positivt klima med fokus på relasjonar og gode fellesskap

 

• Eit aktivt og variert ute – og friluftsliv

• Ein spanande uteleikeplass

• Kontakt med dyr i vårt eige dyrehus

• Fantastisk beliggenhet

 

Meir informasjon:

 www.plassebakken.no

 sbn@plassebakken.no

 Tlf.: 48 22 98 26

 Sissel Berg Natvik – dagleg leiar

 

 Søk plass via Ålesund kommune sine nettsider her