RENOVERINGA ER GODT I GANG

Som vi gledar oss til nye lokaler!

Arbeidet er godt i gang og i rute for å kunne ønske velkommen til nye og oppdaterte lokaler. 

Vil du søke barnehageplass hos oss frå august? Felles søknadsportal for alle barnehagar i Ålesund finn du her:

https://alesund.kommune.no/barnehage-og-skole/barnehage/soke-svare-eller-endre-barnehageplass/