Følg oss på Facebook

No kan du få glimt frå kvardagen vår på Facebook.

I desse koronatider, er det vanskeleg å invitere på besøk og vi har vore nøydd til å avlyse åpen dag for nye søkarar dessverre. Vi ønskjer likevel å vise barnehagen gjennom ulike innlegg på Facebook, og åpne dørene litt på gløtt inn i vår barnehagekvardag. Søk oss opp med @Plassebakken, og følg oss gjerne for fleire oppdateringar.