LEDIGE BARNEHAGEPLASSAR FRÅ AUGUST 2019

Vi legg vekt på små avdelingar/grupper, mykje friluftsliv og kontakt med dyr i vårt eige dyrehus. Ta gjerne kontakt dersom du vil besøke barnehagen og sjå deg rundt.

Søknadsfristen er 1. mars. Opptaket er samordna med dei kommunale barnehagane, og du kan søke om plass her https://skodje.ist-asp.com/NO01529-pub/login.htm 

Vi tilbyr barnet ditt bl.a.:

  • Eit aktivt og variert ute - og friluftsliv
  • Kontakt med dyr i vårt eige dyrehus
  • Oppgradert og inspirerande uteområde
  • Småbarnsavdelingar med små grupper
  • Eit trygt og oversiktleg leikemiljø inne og ute
  • Fantastisk beliggenhet

Meir informasjon:
sbn@plassebakken.no
T
lf.: 474 81 398 / 474 81 399
Sissel Berg Natvik - dagleg leiar