BARNEHAGERUTE 2018/2019

Alle barnehagar har 5 planleggings-/studiedagar pr. barnehageår.

Desse dagane er barnehagen stengt. Vi har for det meste same datoar som dei kommunale barnehagane, men for inneverande år er det ulik dato i januar pga. kommunesamanslåing og oppstart av samarbeid med barnehagane i dei 5 kommunane som skal bli Nye Ålesund frå 1. januar 2020. 

Oversikt over datoar finn du her:
Barnehagerute 2018/2019